Aanmelden kan via e-mail of telefonisch. In het eerste telefonische contact worden uw gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, zorgverzekering en polisnummer indien van toepassing, naam huisarts en een korte omschrijving van uw problemen genoteerd. In het telefonisch contact wordt, voor zover mogelijk, bekeken of een aanmelding in mijn praktijk zinvol is en een afspraak gemaakt voor een aanmeldingsgesprek.

Na ontvangst van de verwijsbrief bel ik u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Daarna krijgt u een vragenlijst per mail toegestuurd.  Door  zorgverleners zijn wij wettelijk verplicht deze lijsten af te nemen aan het begin en aan het eind van de behandeling. Mocht u wegens privacy-gevoeligheid bezwaar hebben tegen deze vragenlijst, laat mij dat dan weten.

Neem uw legitimatiebewijs mee naar het eerste gesprek.

06-82670252
a.j.vanderveer@planet .nl