De behandeling

De start van de behandelding wordt voorafgegaan door een aanmeldingsgesprek. Er zijn geen kosten aan dit gesprek verbonden. Bij het aanmeldingsgesprek wordt onderzocht of het voor beide voldoende klikt en of de hulpvraag geschikt is voor behandeling in mijn praktijk en met mijn methode of dat verwijzing naar een andere zorgaanbieder nodig is. Mensen die er voor u toe doen (partner, vrienden, ouders, kinderen, andere familileden) worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Zij worden daarom, in overleg met u, uitgenodigd bij het eerste gesprek en bij vervolgegesprekken. Als ieder begrijpt wat er aan de hand is, en kan meedenken over de behandeling en het behandelplan, kan dat helpen bij het verlichten van de klachten en het herstel. De behandeling wordt in overleg met u vormgegeven en kan bestaat uit afwisselend partner-relatiegesprekken, gesprekken met goede vrienden, gezinsgesprekken en/of individuele inzichtgevende therapie, medicamenteuze therapie of steunend-structurerende therapie. Welke therapie wordt ingezet hangt af van uw vraag, de aard van de problematiek en de persoon van de hulpvrager. Ik werk samen met collega's, die ik, in overleg met u, bij de behandeling kan betrekken. 

Na de eerste 3 à 4 gesprekken is de intake afgerond. Dan maken we een behandelplan en stuur ik, na uw akkoord, een intakebrief naar uw huisarts.