De zorg vanuit de SGGZ (Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg) wordt in beginsel vergoed vanuit het basispakket. Uw eigen risico wordt aangesproken.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Aan het einde van de behandeling ontvangt u een factuur, die u aan mij betaalt en die u vervolgens zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U wordt geadviseerd vooraf na te gaan bij uw zorgverzekeraar hoe hoog het vergoedingspercentage zal zijn. Over het algemeen wordt bij een naturapolis ongeveer 75% vergoed en bij een restitutiepolis 100%. Maar niet alle restitutiepolissen bieden een vergoeding van 100 % Als u wilt weten welke verzekeringen een restitutiepolis voor 2021 bieden en welke verzekering 100 % vergoeden kunt u kijken op www.contractvrijepsycholoog.nl of www.zorgvoorkwaliteit.nu

De tarieven van verzekerde zorg in de SGGZ worden bepaald door de DBC-systematiek. Dit houdt in dat ik alle activiteiten, zowel directe als indirecte tijd, in het kader van uw behandeling, vanaf aanmelding tot en met afsluiting registreer in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Hieronder vallen ook administratieve werkzaamheden, telefonisch- en e-mailcontact, intercollegiaal overleg enz. De DBC wordt gesloten aan het eind van de behandeling, met een maximum van 365 dagen. Dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling heeft gekost.

De zorgverzekeraars vergoeden geen behandeling bij partnerrelatieproblemen, aanpassingsstoornissen, rouwproblemen en arbeids- en werkproblemen. Er wordt in deze praktijk geen behandeling geboden aan clienten die de behandeling zelf willen betalen. Dat betekent dat u voor behandeling altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft voor specialistische GGZ, met vermoeden van een DSM 5 stoornis.

Supervisie

Individuele supervisie:  € 95,00 euro                                                                                                            Leertherapie              :  € 95,00 euro

Afspraak afzeggen en no-show

Niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur tevoren afzegt of als u een afspraak niet nakomt, wordt daarvoor 50 euro in rekening gebracht.