In het kader van de opleiding tot psychiater, psychotherapeut, GZ-psycholoog bied ik leertherapie vanuit een psychodynamisch en systeemtherapeutisch referentiekader. Ook de leertherapie start met een kennismakingsgesprek. Als we besluiten te starten, maken we de afspraken concreet in een leertherapiecontract. De focus van leertherapie is inzicht krijgen in het eigen functioneren in relatie tot uw beroep en door te leren reflecteren, eigen gevoelens te (her)kennen en een plaats te geven.