Supervisie 

Ik ben supervisor van de NVP en bied supervisie aan in het kader van de opleiding tot psychiater, psychotherapeut, GZ psycholoog, of omdat u een aantal supervisiegesprekken wilt over clienten die u in behandeling hebt.

De supervisie start met een kennismakingsgesprek, waarin een aantal zaken aan de orde komen zoals: startniveau, opleidingen tot nu toe, persoonlijke context, werkcontext, eerdere supervisie, wat zijn al bekende of vermoede valkuilen in het werk, wat zijn de leerdoelen. In het kennismakingsgesprek krijgen we een indruk van elkaar (kijken we of het “klikt”), zodat we aan het eind van het gesprek besluiten of we samen kunnen en willen werken. Vervolgens maken we verdere praktische afspraken, die met de concrete leerdoelen worden vastgelegd in het supervisiecontract. In het eerstvolgende gesprek maken we een genogram. De supervisant maakt na elk gesprek een kort verslag van het gesprek. Het bespreken van het verslag en het gezamenlijk bekijken van vooraf geselecteerde fragmenten van opnames van therapiezittingen zijn vaste onderdelen van een supervisiezitting. De supervisie wordt regelmatig geëvalueerd door de supervisor en de supervisant, zodat een optimaal leerproces gewaarborgd kan worden.