Er is er geen ruimte voor nieuwe clienten. De praktijk werkt niet met een wachtlijst.

Ik kan niet voorspellen wanneer er weer ruimte komt voor nieuwe clienten. U kunt het best informeren bij uw huisarts of zorgverzekeraar voor verwijzing naar een andere hulpverlener. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u 4 weken na het eerste contact met een andere zorgaanbieder een intakegesprek kunt krijgen, zodat de behandeling binnen 10 weken na de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is overeengekomen (de Treeknormen).